Bestuursleden

Sinds de algemene ledenvergadering van 26 mei 2007 bestaat het bestuur van vereniging Open Domein uit onderstaande leden:

9e bestuur OPEN DOMEIN

Foto van het bestuur van vereniging OPEN DOMEIN tijdens de algemene ledenvergadering op 26 mei 2007. Van links naar rechts ziet u Johan Kok, Reinder Rustema, Jeroen Snijders, Henk Langendijk en Willem de Kei.

 

Voorzitter: Jeroen Snijders
Speerpunten: Innovatie en uitbreiding van de huidige diensten.
Verdiensten: Stabiliteit van de huidige dienstverlening.

Penningmeester: ReindeR Rustema
Motivatie: De Digitale Stad is op het Nederlandse internet een legendarische virtuele gemeenschap. Ondanks dat internet uiteindelijk altijd privéterrein is (de server of de datapijp is van iemand) probeerde het toch een soort openbare ruimte te bieden waar mensen elkaar kunnen treffen, zoals in het echt in de openbare ruimte. Het lijkt mij erg goed voor een cultuur als er zoiets bestaat en de vereniging Open Domein heeft die taak voor het Nederlandse internet sinds DDS dat niet meer doet.
Er zijn oneindig veel mogelijkheden om vorm te geven aan zo'n 'open domein'. Om te beginnen zou de vereniging veel gemeenschappen moeten faciliteren zonder dat ze ervoor hoeven te betalen met aandacht (via reclamebanners bijvoorbeeld) of met privacy (zoals bij gratis diensten waarbij je geen eigenaar blijft van je eigen informatie). De vereniging verkoopt geen aandacht of privacygegevens, ze levert dan ook geen diensten, louter gunsten 'op eigen kosten' om het 'open' te houden.
Als een klein gedeelte van 'de aanwezigen op de servers van de vereniging' iets doet voor het geheel of als een groot gedeelte een klein beetje doet, dan moet het heel goed mogelijk zijn om nog veel meer te kunnen bieden dan nu. De uitdaging is daarom de juiste projecten en mensen op onze servers te krijgen. Bijvoorbeeld Mastodon.

Secretaris: Willem de Kei
Motivatie: Zeker nu zoveel non-commerciële internetproviders aan het verdwijnen zijn, vind ik dat juist deze historische virtuele vrijplaats behouden moet blijven. Ik wil deze mee helpen uitbouwen tot een webplek waarbij men met webgezellen soms interessante dingen kan gaan doen. Enne, mijn nieuwsgierigheid naar computers en internet speelt hierbij een grote rol.
Ik denk dat ik een goede bijdrage kan leveren aan het noodzakelijke in kaart brengen en houden van allerlei zaken betreffende de vereniging.

Henk Langendijk
Motivatie: Ik ben al heel lang gebruiker van de DDS. Ik vond dat vroeger een creatieve gemeenschap: "teken mijn gastenboek" en als je daar dan zei, dat het een mooie site was en hoe dat werkte, kreeg je soms nog een verstandig antwoord ook! Ik vind, dat die goede dingen behouden moeten blijven, in een soort internetmuseum.
Toen Open Domein een eigen server had vond ik dat ook heel mooi. Er zijn tegenwoordig veel mensen, die zelf een server oprichten. En daar kan de vereniging een coördinator en begeleider zijn.
En het bij elkaar brengen van mensen met ideeën en mensen met de kennis vind ik een boeiende taak van Open Domein.

Johan Kok
Motivatie: Bij Open Domein bieden we ruimte aan mensen om te experimenteren met internet. Daarbij van elkaar leren, elkaar ondersteunen en samen iets nieuws ontwikkelen zonder enig winstoogmerk maakt deze vereniging bijzonder.
Binnen de vereniging werk ik als systeembeheerder aan een stabiele en moderne omgeving waarmee zoveel mogelijk projecten gefaciliteerd kunnen worden.