Beleid

Het beleid van de vereniging Open Domein voor 2007-2010 heeft vier elementen:

 

1. Burgerrechten

In de toekomstvisie van de vereniging is het van groot belang om de privacy van gebruikers, hun vrijheid van meningsuiting en de eigendomsrechten die ze hebben over hun eigen werk/adres te beschermen. Met andere woorden, de vereniging zal geen persoonsgegevens of het werk van gebruikers doorverkopen. Ook heeft de vereniging 'geen boodschap aan de boodschap' van de gebruikers, dit laat de vereniging over aan de rechte.

 

2. Interneterfgoed

Als het interneterfgoed uit Nederland al bewaard wordt, dan gebeurt dit vooral in het buitenland. De vereniging heeft als doel om websites die aangeboden worden ter bewaring deze tot in lengte van dagen te hosten, waar mogelijk zelfs met domeinnaam.

 

3. Niet-commercieel

De vereniging streeft een niet-commercieel open domein op internet na. Dat betekent dat er geen aandacht wordt doorverkocht ("reclame"), maar er wordt ook niet in gegevens gehandeld door de vereniging. Hosting is een commerciële dienst op internet, maar niet altijd haalbaar voor een internetgemeenschap. De vereniging maakt hosting mogelijk, maar domeinnamen zijn niet gekoppeld hieraan, zoals dit als klantenbinding wel wordt gebruikt in de commerciële sector. Daardoor kan men in noodgevallen altijd naar ons verhuizen zonder een domeinnaam kwijt te raken.

 

4. Innovatie

De vereniging wil bijdragen aan de verspreiding van open standaarden en vrije software, met name op gebieden die voor internet erg belangrijk zijn en (nog) niet open zijn. Denk aan MSN versus Jabber voor instant messaging. Voor uitzenden van beeldmateriaal is een centrale oplossing minder toegankelijk dan een decentrale techniek, denk aan P2P en gridtechnologie.