OPEN DOMEIN nieuws nr. 19

U ontvangt Open Domein Nieuws omdat u gebruik maakt van een de diensten van vereniging Open Domein.

In deze editie

  1. Uitnodiging algemene ledenvergadering
  2. Beleid en visie
  3. Spreeksteen
  4. Forum
  5. Update domeinnaamregeling
  6. Lidmaatschap Open Domein


1. Uitnodiging algemene ledenvergadering

De Algemene Leden Vergadering wordt gehouden op zaterdag 26 mei. Deze begint om 11.00 uur en is alleen toegankelijk voor leden van vereniging Open Domein. Na de vergadering (na 13:00 uur) is er een klusmiddag waarbij ook niet-leden van harte welkom zijn. De plaats is Ceintuurbaan 247 HS te Amsterdam (telefoon 020-6761236).

Wij verzoeken u om ons per email (bestuur@opendomein.nl) te laten weten of u aanwezig bent op onze ledenvergadering.


2. Beleid en visie

We willen de visie van de vereniging Open Domein aanpassen. In de 'visie' formuleren we onder andere wat onze reden van bestaan is. Het bestuur legt een concept voor op de aankomende ledenvergadering dat nog aangepast kan worden.

Ook hebben we een 'beleidsplan' voor de wat langere termijn opgesteld; wat we willen doen tussen nu en 2010. Ook daarvoor hopen we op feedback van leden. Zie Beleid en Visie. Uw reacties van harte welkom.


3. Spreeksteen

www.spreeksteen.tv heeft zendtijd aangeboden aan de vereniging Open Domein. We kunnen in een kort filmpje van 45 a 60 seconden op televisie mensen oproepen om lid te worden. Het zal uitgezonden worden aan het begin van de wekelijkse uitzending van Spreeksteen.tv op de Amsterdamse kabeltv-zender Salto A1 op zondagavond om 21:30.

Wie heeft het talent om een kort, wervend filmpje te maken? Een filmpje waarin uitgelegd wordt wat we doen en waarom mensen lid moeten worden of aandacht aan onze projecten moeten geven.

Wil je de vereniging helpen met een filmpje, laat het ons weten! Als voorbeeld een reclamefilmpje met dit scenario


4. Forum

Via onze DeDS site (bij Forum) kunt u technische vragen stellen op het vragenforum. Als u inlogt zijn veel algemene fora beschikbaar, en er is ook een DeDS forum: vragenforum.deds.nl of vragenforum.eu


5. Update domeinnaamregeling

We willen het mogelijk maken dat je een domeinnaam kan laten verwijzen naar je ruimte bij DeDS. We gaan geen gratis domeinnamen weggeven, hoogstens voor projecten van leden. Domeinnamen kosten namelijk relatief weinig en we vinden het, ook gezien ons DDS-verleden, van groot belang dat de gebruiker altijd eigenaar blijft van zijn of haar domein. Wel kunnen we in sommige gevallen een domein op onze naam zetten, bijvoorbeeld uit privacy overwegingen, maar je kan de domeinnaam dan altijd weer opeisen van ons. Meer details volgen later, maar ondertussen kan je op jacht gaan naar een goedkope domeinnaam zonder hosting (want dat doen wij wel, daar is je DeDS-account voor).


6. Lidmaatschap Open Domein

DeDS heeft gebruikers; DeDS is gratis. Open Domein heeft leden. Met de inzet van onze vrijwilligers en het bescheiden bedrag voor het lidmaatschap wordt de gratis laagdrempelige internettoegang in stand gehouden. Leden van de vereniging hebben inspraak en toegang tot meer diensten, zie hiervoor www.opendomein.nl. De contributie gaat in per de eerste van de maand en bedraagt nog steeds minimaal 15 euro per jaar. De datum gaat financieel in per de eerste van de volgende maand. Op de ALV wordt voorgesteld om de leden meer ruimte te geven; en tegen een gering extra bedrag nog meer ruimte.