OPEN DOMEIN nieuws nr. 2

IN DEZE EDITIE

  1. Woord vooraf
  2. Nieuw adres
  3. Wijzig je e-mailadres!
  4. Algemene Ledenvergadering
  5. Mailinglijsten
  6. To-Do lijst bestuur
  7. Linklog
  8. Frequently Asked Questions
  9. Samenvatting discussielijst

 

1. Woord vooraf

De aanslagen in de VS hebben veel veranderd in de wereld. Zelfs op de discussielijst werd er volop over gepraat. Ook VOD zal met veranderingen te maken krijgen. Nu al is duidelijk dat de privacy een forse deuk zal oplopen. Voor een telefoontap is niet langer toestemming van 4 ministeries nodig. Een is nu voldoende. Met speculaties over netterrorisme zullen de veiligheidsdiensten hun blik ook richten op het internet. Hamvraag is: Wat zou VOD daar aan kunnen doen...


2. Nieuw adres

De Vereniging Open Domein is vanaf vorige week bereikbaar op een nieuw adres. Het is het huisadres van Henk Langendijk, de huidige penningmeester. Hierdoor is het mogelijk om naar onderstaand adres ook aangetekende post en pakketjes te versturen.
Het nieuwe adres:
Vereniging Open Domein
p/a Henk Langendijk
Ceintuurbaan 247 HS
1074 CX Amsterdam
Tel/Fax 084-8323637 (blijft hetzelfde)
bestuur@opendomein.nl

De adressen bij de Kamer van Koophandel zullen zo snel mogelijk worden omgezet. Dat kan pas nadat de notulen van de ALV van 6 september zijn ondertekend door de leden van het vorige bestuur. Dat is inmiddels gebeurd zodat de KvK de mutatie volgende week kan doorvoeren.


3. Wijzig je e-mailadres!

Op de mailinglijsten van VOD staan nog bijzonder veel @dds- adressen. Als je niet aan De Digitale Stad hebt betaald, dan zal dat adres aan het einde van zondag 30 september voor altijd verdwijnen. Dat betekent dat het bestuur van de VOD je niet meer via e-mail kan bereiken. Stuur daarom je nieuwe adres naar mailto:bestuur@opendomein.nl zodat de ledenlijst up-to-date kan worden gehouden.

Wat betreft de e-maillijsten: die zul je zelf moeten wijzigen. Dat houdt in dat je je eerst uitschrijft, en daarna opnieuw subscribed met je nieuwe adres. Dat kan door te surfen naar onderstaande link, en je te abonneren op de lijst van je keuze.
De link: http://lists.opendomein.nl/

Bijzonder aanbevolen wordt de announce-lijst:
http://lists.opendomein.nl/mailman/listinfo/announce

LET OP: een aantal lijsten zal verdwijnen of alleen voor leden toegankelijk worden. In artikel 4 van deze VODMail worden alle e-maillijsten waarvan een mutatie te verwachten is, op een rij gezet.


4. Algemene Ledenvergadering (ALV)

De ledenvergadering op 6 september had niet voldoende leden aanwezig om voorgestelde statutenwijzigingen door te voeren. Daarom wordt op 4 oktober opnieuw een ledenvergadering gehou- den.

Behalve de statutenwijziging staan op het verzoek van enkele leden ook de eventuele opheffing van VOD op het programma. Als de VOD niet wordt ontbonden, zal de ALV een kascommissie aanstellen. Tenslotte moet de ALV zich uitspreken over een decharge van het vorige bestuur.

Betalende leden hebben inmiddels een brief thuis gekregen. Ben je wel lid, maar heb je geen brief ontvangen, mail dan zo snel mogelijk je adres, zodat wij je gegevens in de ledenlijst kunnen wijzigen en je alsnog een uitnodiging met programma kunnen toesturen.


5. Mailinglijsten

Bij de start van de Vereniging Open Domein waren veel mensen geinteresseerd in een werkgroep of commissie. Nadat de VOD is opgericht, zijn een groot aantal van de werkgroepen niet van start gegaan, in onbruik geraakt, gefuseerd of inmiddels al weer opgeheven. Daarom is een grote schoonmaak van de e-maillijsten hard nodig.

Een aantal lijsten worden besloten gemaakt. Hiervan kunnen alleen mensen lid worden die zijn uitgenodigd. Zonder bezwaar zullen deze lijsten rond 5 oktober worden opgeheven of aangepast. Dat betekent dat ook een aantal archieven het loodje leggen!

Het gaat om de volgende wijzigingen:

* Aftappen
Werkgroep aftappen
Wijziging: ALLEEN-LEDEN

* ALV
Algemene Leden Vergadering
Wijziging: OPHEFFEN

* Chat
Algemene chat lijst
Wijziging: OPHEFFEN

* Hardware
Server beheer (Hardware en Basic OS)
Wijziging: BESLOTEN

* Overdracht
Werkgroep overdracht diensten
Wijziging: OPHEFFEN

* Security
Werkgroep Security
Wijziging: BESLOTEN

* Socialsoft
Werkgroep Sociale Software
Wijziging: OPHEFFEN

* Software
Werkgroep Software Beheer
Wijziging: OPHEFFEN (leden worden verwezen naar webgroep)

* Statuten
Werkgroep nieuwe statuten
Wijziging: OPHEFFEN

* Usenet
Werkgroep Usenet
Wijziging: OPHEFFEN

* WebServices
Werkgroep Webservices
Wijziging: BESLOTEN

Legenda:
ALLEEN-LEDEN:
Deze lijst (en haar archief) is alleen toegankelijk voor
leden van VOD.

BESLOTEN
Deze lijst (en haar archief) is alleen toegankelijk voor
mensen die van het bestuur toegang hebben gekregen.

OPHEFFEN
Deze lijst wodt opgeheven. Van het archief blijft wordt een
backup gemaakt.

Reageren kan in de discussiegroep, de lijst zelf of via
mailto:bestuur@opendomein.nl


6. To-Do lijst bestuur

- Afmaken beleidsdocument;
- Beveiligen Deds.nl;
- Vaststellen status Deds.nl;
- Organiseren ronde-tafels (voorheen inloopvergaderingen);
- Reanimeren webgroep (voor nieuwe site opendomein.nl).


7. Linklog

Het internet staat bol van goede en leuke initiatieven die het waard zijn om bekeken te worden. In sommige gevallen zou VOD deze initiatieven kunnen adopteren, ondersteunen of (mede) kunnen opzetten.

# Gratis en draadloos
Hang een antenne buiten de deur en laat mensen draadloos meesurfen via jouw ADSL- of kabelverbinding. Netnewssite CNet bericht.

CNet: Free wireless Net access for the masses
http://news.cnet.com/news/0-1004-200-7301549.html?tag=ch_mh

# De geschiedenis van de Nederlandse online journalistiek
Online journalistiek in Nederland blijkt al langer te bestaan dan het web zelf. De Digitale Stad blijkt een belangrijke rol te hebben gespeeld, zo blijkt uit een overzicht van de digitale tak van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.

Internetjournalist: De historie
http://internetjournalist.nl/historie/


8. Frequently Asked Questions

* Waarom duurt het updaten van de website zo lang?
Er zijn moeilijkheden met ftp-accounts.

* Wat is de status van Deds.nl?
De diensten die worden aangeboden onder de naam Deds.nl worden voortgezet door VOD. Het bestuur streeft ernaar de database van Deds zo in te richten, dat abonnees zelf gege- vens kunnen aanpassen in de vorm van 'Wat je altijd al wilde weten van...' Ook kan het dienen als login voor andere sites gelieerd aan de VOD. Een soort mini-microsoft Passport dus ;-)

* Ik hoorde dat DDS bezwaar maakt tegen de naam DeDS.nl?
Dat klopt. De directie van De Digitale Stad heeft een brief gestuurd met daarin de eis om de domeinnaam DeDS.nl vanwege auteursrechten over te dragen aan DDS. Het bestuur laat zich momenteel informeren over juridische implicaties.


9. Samenvatting discussielijst

De ramp in de VS bracht de discussielijst weer volledig tot leven. Na eerst een discussie of het al dan niet verstandig is van de VS om hard terug te slaan, buigen de berichten om naar de specifieke situatie van VOD. Hoe moet VOD omgaan met haatdragende homepages? Sommige participanten in de discussie menen dat ook deze sites een bestaansrecht hebben. Andere leden wijzen erop dat racisme en discriminatie bij wet verboden is. Mogelijk alvast een lijst aanleggen met dingen die niet worden getolereerd, wordt geopperd. Overigens wordt terecht opgemerkt dat het vorige bestuur daar al over heeft nagedacht: http://www.deds.nl/auppriv.php Elke site zou volgens een participant een button moeten krijgen naar een openbaar forum waar bezoekers een klacht kunnen achterlaten over de site.