OPEN DOMEIN nieuws nr. 23

IN DEZE EDITIE

  1. Algemene Ledenvergadering komende zondag
  2. Aansluitende klusmiddag
  3. Petities.nl versie 2.0
  4. Steun ook
  5. Veiligheid

 

1. Algemene Ledenvergadering komende zondag

De Algemene Leden Vergadering van vereniging Open Domein wordt gehouden op zondag 1 juni 2008 in Amsterdam. Deze begint om 14.00 uur en is alleen toegankelijk voor leden van vereniging Open Domein. De leden van de vereniging hebben hier per post al een uitnodiging met agenda en notulen voor ontvangen.

De plaats is Ceintuurbaan 247 HS te Amsterdam (telefoon 020-6761236). Wij stellen het op prijs wanneer u even per e-mail bestuur@opendomein.nl laat weten wanneer u van plan bent aanwezig te zijn.

 

2. Aansluitende klusmiddag

Na de ledenvergadering (vanaf 15.00 uur) is er een klusmiddag. Hierbij is iedereen van harte welkom. Zoals u weet is Open Domein een vereniging die volledig werkt met vrijwilligers. Deze middag is een gelegenheid voor vrijwilligers om met elkaar van gedachten te wisselen en tegelijk een aantal klussen uit te voeren.

Heeft u een creatief idee voor Open Domein, of wilt u graag iets veranderen aan DeDS? U bent van harte welkom.

De plaats is Ceintuurbaan 247 HS te Amsterdam (telefoon 020-6761236). Wilt u even laten weten (via bestuur@opendomein.nl) wanneer u van plan bent hierbij aanwezig te zijn?

 

3. Petities.nl versie 2.0

Petities.nl is een project van de vereniging Open Domein sinds 2005. Een vernieuwde versie wordt op 16 juni gelanceerd in het gemeentehuis van Almere tijdens een symposium voor gemeenten. Behalve dat alles op de website er anders uit komt te zien krijgen overheidsinstanties een eigen rol in de website. Via een eigen loket kunnen ze petities begeleiden, ontvangen, in behandeling nemen en van nieuws voorzien.

De grote tekortkoming van de huidige site is dat petities 'over de schutting worden gegooid' bij de overheid en dat het daarna vaak erg stil blijft. De gemeenten Almere en Groningen doen al mee en de provincie Flevoland wil ook met "de epetitie" beginnen. Kent u iemand die werkt bij de afdeling griffie of communicatie bij een gemeente? Stuurt u ze vooral door naar het evenement op de 16e of naar webmaster@petities.nl. Verder kunt u zelf een petitie starten en dan zoeken we contact met de gemeente, provincie, waterschap met de vraag om ook een loket op petities.nl te openen. Petities zonder bereidwillige ontvanger blijven natuurlijk altijd mogelijk!

Ook waarderen we het zeer als u foutjes of tekortkomingen opmerkt in de nieuwe versie en dat laat weten aan de webmaster@petities.nl.

 

4. Steun ook

De vereniging Open Domein steunt een aantal organisaties [1] met een lidmaatschap of anderszins. Hopelijk doet u dat ook !

[1] www.opendomein.nl/lidmaatschap/steunook

 

5. Veiligheid

Recent hebben we misbruik op onze server geconstateerd en hebben we iemand af moeten sluiten. De DeDS-gebruiker in kwestie was zich van geen kwaad bewust en kon na overleg het account met een nieuw wachtwoord weer gebruiken.

Vanuit Rusland was er namelijk ingelogd op dit account, zelfs zonder vergissingen in het wachtwoord. Vervolgens is er aan de website van deze gebruiker stukken Javascript toegevoegd vanuit Rusland. Die code verwees met een iframe ook weer terug naar Rusland. Een bezoeker van de website van deze gebruiker zou dan ongevraagd en ongemerkt destructieve software opgedrongen kunnen krijgen die zichzelf ook weer zou verspreiden als een virus. Een dergelijk virus kan eenmaal op uw computer aanwezig ook allerlei andere ongewenste dingen doen. Denk aan spam versturen of het onderscheppen van uw wachtwoorden of de gegevens van uw creditcard.

We vermoeden dat de gebruiker ook op een vergelijkbare wijze getroffen is. Op een onschuldige website die op deze manier getroffen was heeft zijn computer een virus gedownload. Dat virus heeft dan weer wachtwoorden doorgegeven naar het thuisfront van de criminelen en die hebben volautomatisch diens website verbouwd om het dienstbaar te maken aan hun praktijken. Daarom willen we u aanraden om altijd de laatste anti-virus software te installeren. Wees bij de aanschaf van een nieuwe computer erop bedacht dat gratis meegeleverde beveiligingssoftware vaak slechts drie maanden werken, daarna moet u alsnog betalen. Let op dat er werkende en actuele anti-virus software op uw computer staat, geen in tijd gelimiteerde probeerversies. Dit om ongewenste verrassingen te voorkomen.

Veruit het grootste deel van pc-gebruikers heeft Microsoft Windows als besturingssysteem geinstalleerd en misbruikers richten zich daarom dan ook vooral op dit besturingssysteem. Goede anti-virus software kost geld en koopt u bijvoorbeeld van McAfee, Norton, AVG, Grisoft, Kaspersky en ook van Microsoft zelf. Let erop dat maandelijkse verbeteringen van deze software bij de prijs inbegrepen zijn. Die zijn nodig omdat de criminelen heel inventief zijn en continue met aanpassingen komen. Er is ook gratis beveiligingssoftware. Voor meer hierover zie http://doeners.deds.nl/veiligheid/