OPEN DOMEIN nieuws nr. 7

IN DEZE EDITIE

  1. Nieuwe server: PHP
  2. Vrijwilligers gevraagd
  3. Commerciële aktiviteiten
  4. Mailinglists

 


1. Nieuwe server: PHP

Interesse in php, mysql en andere diensten zoals eigen forums? Dan geven we je nú de kans. Daar staat echter wél wat tegenover!

We hebben de beschikking over een aparte server. Die moet worden ingericht. We zoeken ook een linux beheerder. Help mee en neem zo ook de uitvoering en kwaliteit van de diensten in je eigen hand.

Het is aan de aktieve leden zélf of de nieuwe diensten zullen gaan draaien.

We zijn een vrijwilligersorganisatie waarbij letterlijk álle werkzaamheden door de leden moeten worden gedaan. Het aantal aktieve leden is op dit ogenblik te klein om deze nieuwe diensten erbij te nemen.


2. Vrijwilligers gevraagd

Ook voor onze bestaande diensten hebben we mensen nodig. Onze sponsor sponsort ons niet om commerciële sites voor derden aan te bieden. De DeDS wordt drukker en er komen soms commerciële of semi-commerciële sites op. Alle sites moeten met een zekere regelmaat bekeken en beoordeeld worden en ook daarvoor moeten we een aantal vrijwilligers hebben.
Zie de links Vacatures en de te Doen list onder het menu Techniek op onze website www.opendomein.nl.


3. Commerciële aktiviteiten

Vernieuwing, expressie en community-building komen bij ons op de eerste plaats. Voor het verrichten van commerciële aktiviteiten zijn onze diensten dan ook niet geschikt. Hiervoor verwijzen we u graag door naar onze sponsors.


4. Mailinglists

We zien u graag op een van onze mailinglists om met elkaar te bespreken welke aktiviteiten
wat hoe wanneer wie, kan wil en zal doen om deze en andere nieuwe diensten te installeren en te onderhouden.
Uw Ideëen zijn ten zeerste welkom.
Kennis en Daden uiteraard nog meer.

Tot op discussie@list.opendomein.nl

Nog niet geabonneerd? Ga dan naar discussie@.

Onze andere mailinglists staan op listinfo.